Dé prijsvraag die vernieuwende ideeën voor betere zorg en welzijn mogelijk maakt!

LASA: relatief meer gezondheidsproblemen bij migrantenouderen

In zijn opening van de Nationale Zorgvernieuwingsdag 2016, presenteerde Sadik Harchaoui enkele tussentijdse gegevens, onder andere uit de Migrantenstudie van de Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA)*. Een selectie uit de resultaten.

Oudere migranten: een snel groeiende groep
Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) was het aantal 65-plussers onder migranten in 2012 nog 4 procent. In 2016 is die groep naar verwachting gegroeid tot maar liefst 25 procent. De vier grote steden telden in 2015 nog 41.800 65-plussers met een migrantenachtergrond. In 2040 is dat aantal naar verwachting opgelopen tot 138.400. Chronische aandoeningen als hoge bloeddruk en diabetes komen vaker voor onder migrantenouderen. Zij  gaan veel naar de huisarts, maar komen juist relatief weinig bij de specialist terecht. Hun therapietrouw bij medicijngebruik is gemiddeld onvoldoende. Migrantenouderen bewegen gemiddeld te weinig en hebben relatief vaak overgewicht. Veel van hen zijn eenzaam of kampen met depressies. Ook de regie over het eigen leven blijkt vaker onvoldoende.

Gemiddeld een slechte gezondheid*
De gegevens uit de Migrantenstudie van LASA onderstrepen dit. Oudere migranten van Turkse en Marokkaanse afkomst in LASA scoren op verschillende aspecten van gezondheid slechter dan autochtone leeftijdsgenoten. Dat is het geval voor lichamelijk functioneren en voor mentale gezondheid, in de vorm van depressieve klachten. Ook geven zij de eigen gezondheid gemiddeld genomen een lager cijfer.

Sterk afhankelijk van mantelzorg
Migranten besteden gemiddeld 44 uur per week aan mantelzorg, gedurende gemiddeld 8 jaar. Terwijl 16 procent van de autochtonen in 2010 gebruik maakte van thuiszorg, was dat percentage bij Marokkaanse Nederlanders slechts 1 procent en bij Turkse Nederlanders 7 procent. Ruim 10 procent van het aantal mensen met dementie is migrant. Verreweg de meesten van hen worden thuis door mantelzorgers verzorgd.

* NB: De hier beschreven gegevens zijn gebaseerd op voorlopige analyses en zijn nog niet gepubliceerd. De migrantenstudie van de LASA wordt uitgevoerd door Silvia Klokgieters, Theo van Tilburg en Martijn Huisman. Kijk op www.lasa-vu.nl