Dé prijsvraag die vernieuwende ideeën voor betere zorg en welzijn mogelijk maakt!

Thema 2016: Zorg voor welzijn van oudere migranten

De Nationale Zorgvernieuwingsprijs richt zich elke editie op een belangrijk actueel thema. In 2016 was het thema: Zorg voor welzijn van oudere migranten. 

De opdracht
Kom met een vernieuwend zorg-en-welzijnsidee om beter aan te sluiten bij de vragen en behoeften van oudere migranten. De inschrijving is per 26 april 2016 gesloten.

De groep oudere migranten groeit fors
Het aantal niet-westerse oudere migranten groeit fors. In 2010 waren het er 75.000. In 2025 zijn het er naar schatting 200.000. De arbeidsmigranten kwamen veelal in de jaren 60 en 70 naar Nederland. Later kwamen daar de vluchtelingen bij. Met het ouder worden, neemt hun behoefte aan zorg en ondersteuning toe. Zorg-en-welzijnsorganisaties krijgen hierdoor steeds meer te maken met ouderen van diverse komaf. Oudere migranten hebben vaak specifieke behoeften en verwachtingen.  

Nu de kans om aan te sluiten
Er verandert momenteel veel in de zorg rond ouderen. De marktwerking dwingt om meer oog te hebben voor de klant. De beschikbare middelen moeten doelmatig worden ingezet om de kosten in de hand te houden. Overheidstaken zijn overgeheveld naar gemeenten. En in die transitie zoeken aanbieders en financiers naar manieren om de ouderenzorg effectief en vraaggericht in te zetten. Het is nog niet vanzelfsprekend om daarbij rekening te houden met de diversiteit van oudere zorgvragers. De reflex is vaak om het aanbod te richten op de grootste gemene deler. Daardoor blijven veel kansen onbenut, die juist voor de zorg en het welzijn van oudere migranten belangrijk zijn.

Wat speelt er? 
Oudere migranten vormen een kwetsbare groep vanwege een complex aan oorzaken en gevolgen. Denk aan:

 • een slechtere gezondheid
 • meer armoedesituaties, heimwee en een lagere zelfredzaamheid
 • knelpunten in de communicatie, taalproblemen en daardoor beperkte toegang tot zorg en welzijn
 • onmacht bij oudere migranten om zelf aan te geven wat nodig of gewenst is
 • zorgverleners die onvoldoende kunnen inschatten wat oudere migranten willen en nodig hebben
 • indicatiestellingen die door taalproblemen trager verlopen, bijvoorbeeld voor thuiszorg en hulpmiddelen
 • diagnoses die vaak laat worden gesteld, zoals voor dementie
 • minder therapietrouw

Overeenkomsten en verschillenVeel onderwerpen die belangrijk zijn in het leven van oudere migranten, zijn vergelijkbaar met die van autochtone ouderen. Bijvoorbeeld als het gaat om eten, wonen, persoonlijke verzorging, de dagindeling en je verbonden voelen. Maar de invulling ervan vraagt om aandacht voor de culturele verschillen. Zoals kunnen communiceren in de eigen taal, vaste tijd om te bidden, vegetarisch of halal eten en contact kunnen hebben met mensen die dezelfde culturele achtergrond hebben. De wensen van oudere migranten komen voort uit wat zij in hun vroegere leven gewend waren. In dat sterke verlangen naar wat vertrouwd is, verschillen zij niet van autochtone ouderen.

Bronnen:

 • Statline, Centraal Bureau voor de Statistiek, 2014
 • Kwaliteit van leven bij migranten in de ouderenzorg, Nivel 2010
 • Probleemanalyse ZonMw-project De kwetsbare oudere van allochtone herkomst, AMC, 2014

 

 

De inschrijving is gesloten!