Dé prijsvraag die vernieuwende ideeën voor betere zorg en welzijn mogelijk maakt!

Prikbord

 

Tijdens de Nationale Zorgvernieuwingsprijs 2014 konden mensen hun wensen en gedachten delen op het prikbord. Het prikbord is een inspiratiebron voor organisaties die ideeën zoeken voor hoe de mantelzorg of vrijwilligerszorg nog beter kan.

Prikbordberichten

 

Geplaatst op 23-10-2014
Prikkel een mens met respect
Daar krijg je zulke mooie reacties mee, gebruik daar bij visualisatie, herinnering, gevoel, smaak en geur. De Cliënt gaat ontspannen, en heel voorzichtig glimlachen. Daar word ik als mens zo blij van.


Geplaatst op 9-10-2014
Dagbesteding
Vrouw van 87 is fysiek nog best goed, dus komt niet in aanmerking voor verzorgingshuis. Na overlijden van haar man echter ontwikkelde zich een psychotische depressie, die leidde tot opname en medisch circuit. Ik ben ervan overtuigd dat zij met een lichte vorm van dagbesteding met enige intellectuele uitdaging (geen bingo denk ik), activerende en cliëntgerichte sociotherapeutische begeleiding en wat faciliteiten zoals maaltijd (gezamenlijk?) in staat is om verder wel op eigen benen te staan.


Geplaatst op 6-10-2014
Living apart together
Ik wil in samenspraak met een woningbouwvereniging ervoor zorgen dat zij (betaalbare) prikkelarme woningen bouwen. Het doel is dat zowel mantelzorger als de hulpbehoevende een eigen leefruimte krijgen en het zo langer volhouden om bij elkaar te blijven en voor elkaar te kunnen zorgen. Naarmate ziekteprocessen vorderen krijgen beide andere behoeftes (meer rust/minder prikkels etc.) Living apart together geeft letterlijk ruimte aan beiden om samen door te willen blijven gaan.


Geplaatst 6-10-2014
Alternatief voor medicatie
Zoek naar een alternatief voor medicatie. Een deel van de patiënten is immers tegen medicatie. Niet omdat ze dwars willen zijn, maar omdat het niet strookt met hun geloofsovertuigingen. In mijn geval kan de arts de meerwaarde van de medicatie niet eens uitleggen, maar vind wel dat ik ze moet blijven nemen.


Geplaatst op 10-6-2014
Nieuwe werken
‘We hebben toch dat nieuwe werken? Dat kan ideaal zijn voor mensen die thuis werken kunnen combineren met de zorg voor een ander.’ 


Geplaatst op 8-6-2014
Niet zielig
‘Mantelzorgers worden vaak uitgenodigd op congressen om hun zielige verhaal te vertellen, terwijl ze veel tips en kennis hebben om te delen. Zet ze vooral ook in bij audits en bij veldraadplegingen voor nieuwe onderzoeken.’ 


Geplaatst op 22-4-2014
Professionele ondersteuning
Beschikbaar stellen van professionele ondersteuning bij onderlinge spanningen of problemen tussen mantelzorgende kinderen en hun ouders.


Geplaatst op 18-4-2014
Ervaringsdeskundigheid
Zet je ervaringen als mantelzorger op papier zodat lotgenoten hier hun voordeel mee kunnen doen. Zie Handleiding dementie op de site van www.radboudalzheimercentrum.nl Dit kan veel onnodig leed voor zowel dementerende als mantelzorgers voorkomen.


Geplaatst op 18-4-2014
Eenvoudig reageren
Probeer eens (ook als bezoeker) om eenvoudig te reageren op wat een dementerende zegt, en houd oogcontact.


Geplaatst op 18-4-2014
Kinderen bezoeken dementerende ouderen
Voor PG-afdelingen in tehuizen: kinderen van de basisschool kunnen dementerende ouderen bezoeken in een een-op-een situatie. b.v. een aantal kinderen en een gelijk aantal ouderen in een huiskamer, nadat zij met elkaar hebben kennisgemaakt onder begeleiding van een volwassene. De onverdeelde aandacht van twee kanten inspireert tot gezellig contact, en kan leiden tot vertellen, zingen, wandelen, tekenen, (voor-)lezen. Leuk om de kinderen hierover opstel en spreekbeurt te laten maken,groepsgesprek.


Geplaatst op 18-4-2014
Extra kamer
Iedereen die mantelzorg nodig heeft, moet recht hebben op een woning met een flinke kamer extra voor de mantelzorger of respijtzorger.


Geplaatst op 11-04-2014
Partner pgb
Ik vind het dagelijks mantelzorgen voor mijn zieke partner ongelofelijk zwaar. Daar hoor ik staatssecretaris Van Rijn niet over. Met een pgb komt er lucht en kan ik financieel onafhankelijker worden en me veel minder gedwongen voelen. Geef de zorgprijs daarom aan initiatieven die pleiten voor een partner-pgb. Je redt er mensenlevens mee. Zo voel ik dat echt.


Geplaatst op 11-04-2014
Uitje kwijt
‘Mensen in de buurt willen me best helpen met de boodschappen halen. Ik vind dat erg lief. Maar het is nou net mijn dagelijkse uitje, het moment dat ik er even uit kan. Ik heb liever hulp bij andere dingen, de dingen die me zwaar vallen.’ 

 


Geplaatst op 01-04-2014Weekje rustOm ons mantelzorgers zo af en toe te ontlasten, geef hen een weekje vrij van de zorg, en neem de partner een weekje mee op een (lot)genoten vakantie. Of het echtpaar gaat samen een weekje met een lotgenoten vakantie op stap, waarbij dan de zorg zoveel mogelijk uit handen gegeven kan worden. Kunnen de mantelzorgers weer even op krachten komen, ideeën met elkaar uitwisselen, daar worden we weer wijzer van.

 


Geplaatst op 01-04-2014
Vertrouwen
Ik zou hulp bij mijn zorgtaken goed kunnen gebruiken maar ik wil niet zomaar iedereen in mijn huis laten. Hoe weet ik wie ik kan vertrouwen? Hier ga ik iets mee doen! www.SociaalContact.com. Helpt u mee dit initiatief op te zetten?


Geplaatst op 31-03-2014
Voor elkaar
‘Er vallen veel voorzieningen weg voor mensen met een verstandelijke beperking in de wijk. Alternatieve werkvoorzieningen bijvoorbeeld. Ook de aansluiting in de wijk is soms lastig voor ze. Misschien kunnen we hen veel meer betrekken bij de burgerinitiatieven die ontstaan. We kunnen dan veel meer voor elkaar doen, en de integratie loopt dan ook makkelijker.’ 


Geplaatst op 25-03-2014
Andere culturen
‘Ik denk dat we veel kunnen leren van andere culturen waarin het veel gebruikelijker is om voor elkaar te zorgen. Dat geldt ook voor ontwikkelingslanden waar de zorg veel meer community based is. Als dorp zorg je voor elkaar. Wordt een kind ziek, dan vang je het met elkaar op.’ 


Geplaatst op 25-03-2014
Elkaar opleiden
‘Zet mantelzorgers in om andere mantelzorgers op te leiden. Zo gaat kennis niet verloren en het voorziet mantelzorgers in een baan.’ 


Geplaatst op 18-03-2014
Lastig zijn
‘Hoe vaak ik als mantelzorger wel niet zeg: ‘U zult me wel lastig vinden, maar…’. Ik heb geleerd dat je lastig moet zijn om iets te bereiken. Misschien moeten we al die goede eigenschappen van een mantelzorger eens op een rijtje zetten in een functiebeschrijving. En die eigenschappen dan labelen als sterk in plaats van lastig. Dan verdwijnt misschien ook de schaamte als we als mantelzorgers lastig zijn.’ 


Geplaatst op 17-03-2014
Meer besef 
‘We beseffen nog te weinig welke kleine dingen we allemaal voor elkaar kunnen doen. Even de bak voor iemand buiten zetten. Even wat extra boodschappen meenemen voor een ander. Dat besef zijn we kwijt, veel is mensen uit handen genomen. Zo kan het gebeuren dat er een dure zorgwerker langskomt om de ogen van moeder te druppen, terwijl de hele familie er omheen zit. En dat vinden we heel normaal.’ 


Geplaatst op 14-03-2014
Eigen leven
‘Je moet een eigen leven hebben om mantelzorg vol te kunnen houden.’ 


Geplaatst op 13-03-2014
Mailen met arts
‘Organiseer dat je als mantelzorger vragen per mail kunt voorleggen aan de behandelaar. Soms loop je tegen dingen aan en wil je dat even iemand meedenkt over bepaalde voorvallen. Meer mailcontact dus.’


Geplaatst op 11-03-2014
Ruilen
‘Als ik kijk naar de wijk waarin ik woon, denk ik: waarom zetten we als wijk niet iets op? We zouden elkaar prima kunnen helpen met van alles. Is er op wijkniveau iets om diensten uit te ruilen? En om laatste nieuwtjes en bedankjes achter te laten?’ 


Geplaatst op 09-03-2014
Vraag en aanbod
Maak vraag en aanbod inzichtelijk. Op internet, of in buurthuizen, toegankelijk voor iedereen. Breng zo de mensen bij elkaar (tuin onderhouden, koken, voorlezen, boodschappen, kopje thee drinken wandelen, etc). Gebruik een puntensysteem i.s.m. arbeidsbureau, wmo, ciz. Hoe meer punten, hoe langer behoud van uitkering. 


Geplaatst op 07-03-2014
Efficiënter werken
Zorginstellingen/zorgverleners moeten veel meer skypen. Dat scheelt vrij nemen en reistijd voor een gesprekje van 15 minuten. Ziekenhuizen moeten veel meer zorgen dat alle onderzoeken op 1 dag gedaan kunnen worden. En meer 's avonds de poliklinieken laten draaien.


Geplaatst op 06-03-2014
Niet onteigenen
‘Ik wilde bij ons in de flat een burencontact opzetten. De zorgaanbieder van de flat wilde daarbij wel helpen, en zette gelijk een enquête uit: wat kunnen de bewoners doen voor elkaar? Veel bewoners reageerden boos. Ik snapte het wel, want zo was het ook helemaal niet de bedoeling! Het idee werd gelijk ‘onteigend’. De rust is nu weergekeerd. En ik heb inmiddels zelf een kerstborrel georganiseerd en een crea-ochtend. Dat was een groot succes.’


Geplaatst op 05-03-2014
Pensioen
‘Mantelzorgers lopen hun pensioenopbouw mis. Ik heb begrepen dat in andere landen gewerkt wordt met een puntensysteem: mantelzorgers verdienen punten als ze voor iemand zorgen. Met die punten bouwen ze dan pensioen op. Aandacht voor de sociale zekerheid van mantelzorgers is erg belangrijk.’


Geplaatst op 04-03-2014
Sociaal concept
‘Hulp op loopafstand. Eenvoudig en snel te vragen. iPad inzetten tegen eenzaamheid. De zorg ontzorgen waar dit kan met nieuwe vrijwilligers.
Dit wil ik opzetten voor heel Nederland. Steun dit. www.sociaalcontact.com
Ministerie VWS staat hier achter als Nederland hier achter staat! Gemeenten en organisaties, help ons met de uitrol van dit sociale concept.
Ook voor het vinden van iemand die een boek wil voorlezen of een rolstoel wil duwen.’


Geplaatst op 03-03-2014
Samenwerking professional en mantelzorger
‘Door zorgprofessionals, beleidsmakers en politici wordt veel gesproken over mantelzorg(ers). Veel problemen kunnen worden voorkomen door mét mantelzorgers te praten. Daarvoor hebben we een website gemaakt waarop we ons als spreker aanbieden. We spreken vanuit onze eigen ervaringen over samenwerking met professionals etc. http://www.sprekendemantelzorgers.nl'


Geplaatst op 03-03-2014
Luisteren
‘Onze wens is dat nog meer mantelzorgers zich uitspreken over waar ze echt behoefte aan hebben. En dat professionals, beleidsmakers en politici werkelijk luisteren naar deze behoeften. Dan kun je mantelzorgers helpen.’


Geplaatst op 28-02-2014
Helpen maakt lief
‘Ik geloof wel in de participatiemaatschappij. Het maakt ons misschien wel liever. En ook meer betrokken in de samenleving. Het is jammer dat die beweging gelijk valt met de economische crisis. Nu zien mensen alle verbeteringen als een bezuiniging. Des te belangrijker dat de ideeën voor die participatiemaatschappij vanuit de samenleving zelf komen, want daar is dan in ieder geval draagvlak voor.’


 

Geplaatst op 27-2-2014
Hulpmiddelen
Mijn moeder heeft het laatste jaar van haar leven doorgebracht in een z.g. ‘hoog-laagbed’, begeleid door de dames van de Thuiszorg. Haar bed stond bij ons in de huiskamer zodat wij betrokken waren bij alles wat er gebeurde. Gedurende die tijd zijn er enkele problemen naar voren gekomen die niet opgelost konden worden door middel van de bestaande hulpmiddelen. In nauw overleg met de dames van de Thuiszorg menen wij voor vijf problemen een oplossing gevonden te hebben: Zijtafeltje aan bedhek, Koord afstandsbediening, Bedhoogtemeter, Dekenlift, Beenheffer. Wij willen deze oplossingen graag onder de aandacht brengen van producenten die de producten zouden willen aanbieden, zodat via deze weg ook anderen, zoals ouderen, gehandicapten en/of chronisch zieken, maar ook hun verzorgers en/of mantelzorgers daar profijt van kunnen hebben.


Geplaatst op 27-02-2014
Meer begrip
'Ik heb lang in de zorg gewerkt. Ook toen ik mantelzorger werd. Nog steeds begrijp ik niet dat er zo weinig begrip is voor de situatie waarin je dan belandt. Als collega’s eerder weg moeten om hun kinderen op te halen, is dat minder problematisch dan als ik later wil beginnen zodat ik mijn man nog even kan aankleden.'


Geplaatst op 27-02-2014
Voorlezen
'Voor sommige vragen kan ik niemand vinden die me kan helpen. Ik zoek bijvoorbeeld iemand die mijn man een Duits boek over modeltreinen wil voorlezen. Dat zou hem zo gelukkig maken.'


Geplaatst op 27-02-2014
Nachtje slapen
'Ik zou heel erg geholpen zijn met iemand die af en toe een nachtje komt slapen. Ik slaap al jaren met één oog open, en ik sta als ik iets hoor gelijk in de adrenalinestand. Ik raak vaak zo uitgeput. Het fijnste zou ik het vinden als er iemand komt die zelf ook ervaring heeft met mantelzorg.'


Geplaatst op 27-02-2014
Stage thuis
‘Ik stel voor dat zorgprofessionals niet alleen stage lopen in zorginstellingen, maar ook bij mensen die thuis verzorgd worden. Ik denk dat zij dan essentiële ervaring opdoen in mensgerichte zorg en hoe mantelzorg werkt in de praktijk. Ze ervaren dan beter hoe patiënt, mantelzorger en zorgprofessional kunnen samenwerken. Tijdens zo’n stage ontlast de professional ook even de mantelzorg, dat is mooi meegenomen.’


Geplaatst op 27-02-2014
Durven vragen
‘Hoe langer ik voor mijn partner zorg, hoe moeilijker ik het vind om mensen te vragen me te helpen. Ik zie het ook bij anderen. Het is alsof je vraagverlegenheid in de loop van de jaren toeneemt, terwijl je behoefte aan hulp steeds groter wordt.’


Geplaatst op 27-02-2014
Online troost
‘Zet sociale media in om emotionele steun te organiseren onder mantelzorgers. Je kunt nu eenmaal minder makkelijk de deur uit en je hebt vooral behoefte aan een luisterend oor. Gewoon even spuien, zonder dat gelijk iemand met een oplossing komt. Laatst postte ik: ‘Zit ik ’s nachts weer naast zijn bed’. Krijg ik een berichtje terug: ‘jij ook al?’. Alleen dat al maakt de nacht weer goed.’


Geplaatst op 27-02-2014
Vervoer nodig
‘Tien kilometer bij ons vandaan staat een mooi activiteitencentrum waar zieke mensen een leuke middag kunnen hebben. Maar op het vervoer ernaartoe is flink bezuinigd. Omdat we geen ondersteuning meer krijgen bij het brengen en ophalen, kunnen we daar nooit naartoe. Ik vind dat erg jammer.’


Geplaatst op 27-02-2014
Burn-out
‘Werken en zorgen voor een ander is zwaar. Ik ben zelf tegen een burn-out aangelopen. Vervolgens belandde ik in een peperduur re-integratietraject. Dat geld hadden ze beter kunnen inzetten om te voorkomen dat ik toen onderuit ging.’


Geplaatst op 27-02-2014
Tips nodig
‘Ik heb behoefte aan een prikbord met allerhande tips en trucs van andere mantelzorgers. Ik heb bijvoorbeeld veel gehad aan de tip om mijn man in de auto te krijgen door hem op een plastic zak op de stoel te laten zakken, zodat ik hem beter kan draaien. Werkt echt veel beter dan die ingewikkelde hulpmiddelen.’


Geplaatst op 27-02-2014
Ervaring juist pre
‘Ik geloof in zorgprofessionals die zelf ervaring hebben als patiënt of als mantelzorger. Nu zit er vaak een stigmasticker op mensen met een ziektegeschiedenis. Zie het juist als een pre, benut die ervaring. Misschien is het iets voor een minor: een studieonderdeel over hoe je je eigen ervaring inzet als professional.’


Geplaatst op 27-02-2014
Wegbezuinigd
‘Ik vind het zorgen voor mijn man vooral heel zwaar worden omdat allerlei kleine diensten om mij heen wegvallen. Onze apotheek bijvoorbeeld gaat bezuinigen op het leveren van medicijnen aan huis. Mijn man met Alzheimer kan nog lopen. En omdat hij dat nog kan, moeten we de medicijnen zelf maar komen halen. Of we moeten het maar aan een ander vragen om dat voor ons te doen.’


Geplaatst op 27-02-2014
Respijtzorg
‘Veel mantelzorgers vinden het moeilijk om de zorg over te dragen. Ik ook: ik hou degene die komt nauwlettend in de gaten of het allemaal wel goed gaat. Maar wat nou als er iemand komt die zelf ook mantelzorger is – of is geweest – van iemand met dezelfde aandoening? Een ervaringswerker. Iemand die weet hoe de dingen zijn en hoe de dingen werken. Die de angst, de boosheid en de droefenis kent. Iemand die uit eigen ervaring handige tips heeft en daarmee weer andere mantelzorgers kan ondersteunen?’


Geplaatst op 27-02-2014
Mentaliteitsomslag
‘Als we meer voor elkaar willen zorgen, dan vraagt dat iets van werkgevers. Er is een mentaliteitsomslag nodig. Niet meer dat beeld van dat het maar lastig is, zo’n werknemer die thuis ook nog voor iemand moet zorgen. Maar juist bewondering en respect, en ook flexibiliteit om het mogelijk te maken. Dat siert de werkgever. En de werknemer zal zich meer verbonden voelen met het bedrijf waarvoor hij werkt.’


Geplaatst op 27-02-2014
Maatwerk goedkoper
‘Als het gaat om zorg voor elkaar, doen veel gemeenten in standaardoplossingen. Maatwerk zou duurder zijn. Ik denk dat maatwerk juist veel kosten kan besparen. Dan krijg je immers niet wat je niet nodig hebt.‘


Geplaatst op 27-02-2014
Ervaring borgen
‘Als mantelzorgers heel lang voor een ander hebben gezorgd, bijvoorbeeld voor hun schoonmoeder met dementie, dan hebben ze enorm veel ervaring opgedaan. Maar wat gebeurt er daarna met die ervaring? Misschien valt er wat te bedenken zodat die ervaring niet verloren gaat in de zorg.'


Geplaatst op 27-02-2014
Leren evacueren
‘Als er bij ons brand uitbreekt, dan heb ik eigenlijk geen idee hoe we snel het huis uit komen. Mijn man kan nauwelijks lopen, en moet met de traplift naar beneden. In verzorgingshuizen leert iedereen om de bewoners snel te evacueren. Ik zou graag zien dat de brandweer iets organiseert voor mantelzorgers om te leren hoe we in geval van calamiteiten kunnen handelen.’


Geplaatst op 27-02-2014
Al die formulieren
‘Ik word gek van de bureaucratie. Je moet voor alles wat je wil en nodig hebt formulieren invullen. Steeds weer opnieuw. De gewone dingen kosten me als mantelzorger al heel veel tijd. Ik zit dan echt niet te wachten op al die rompslomp.’