Dé prijsvraag die vernieuwende ideeën voor betere zorg en welzijn mogelijk maakt!

ZonMw en VSBfonds initiatiefnemers Nationale Zorgvernieuwingsprijs

De Nationale Zorgvernieuwingsprijs is een initiatief van ZonMw en VSBfonds. Met deze prijsvraag willen de organisatoren zoveel mogelijk innovatieve ideeën voor betere zorg en welzijn op weg helpen. 

Goede ideeën aanjagen
Het is belangrijk dat nieuwe ideeën voor betere zorg en welzijn een kans krijgen. De Nationale Zorgvernieuwingsprijs biedt ZonMw en VSBfonds extra gelegenheid om nieuwe ideeën aan te jagen. Dat sluit nauw aan bij de missies van beide organisaties.

ZonMw voor betere zorg en gezondheid
ZonMw financiert onderzoek naar vernieuwingen in de zorg waarmee de kwaliteit van zorg verbetert. Ook financiert ZonMw projecten die eraan bijdragen dat de nieuwe kennis zich verder ontwikkelt en verspreidt. ZonMw werkt met speciale programma’s en subsidierondes. Er bereiken ZonMw ook aanvragen die daar buiten vallen, maar die wel veel potentie hebben. Met de Nationale Zorgvernieuwingsprijs kan ZonMw die projecten toch op weg helpen.

VSBfonds: oog voor een betere samenleving
VSBfonds is een maatschappelijk fonds dat bijdraagt aan de kwaliteit van de Nederlandse samenleving door projecten te ondersteunen met geld, kennis en netwerken. Een van de aandachtgebieden is Mens & Maatschappij. Met dit aandachtsgebied wil VSBfonds mensen betrekken bij de samenleving zodat iedereen een volwaardige plek kan krijgen. Ook streeft het fonds ernaar dat iedereen de kans krijgt om zich te ontwikkelen en te ontplooien. De Nationale Zorgvernieuwingsprijs draagt daaraan bij.

Geschiedenis
De Nationale Zorgvernieuwingsprijs is de opvolger van de ZonMw Stimuleringsprijs. ZonMw organiseerde deze prijs van 1998 tot 2005. Gedurende die periode keek het VSBfonds vaak mee naar de inzendingen om te zien welke ideeën het fonds financieel mogelijk kon maken. In 2005 is besloten de prijs samen voort te zetten, onder de nieuwe naam Nationale Zorgvernieuwingsprijs.

www.zonmw.nl
www.vsbfonds.nl