Dé prijsvraag die vernieuwende ideeën voor betere zorg en welzijn mogelijk maakt!

Jury Nationale Zorgvernieuwingsprijs 2016

Dit jaar kiest een speciale vakjury uit de kanshebbers vier genomineerden. De vijfde genomineerde wordt gekozen via de Online Favoriet-actie. Wie de genomineerden zijn, maken we bekend op de Nationale Zorgvernieuwingsdag. Vaste voorzitter van de jury is Diana Monissen, voorzitter van de raad van bestuur van het Prinses Máxima Centrum in Utrecht.

Diana Monissen (juryvoorzitter)
Is sinds juli 2015 voorzitter van de raad van bestuur van het Prinses Máxima Centrum in Utrecht. Eerder was zij onder andere voorzitter van de raad van bestuur van De Friesland Zorgverzekeraar, directeur-generaal op het ministerie van VWS en bestuurder bij diverse zorgverzekeraars en zorginstellingen. Voor haar werk in de zorg is zij in 2015 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

‘Verbind verschillende werelden met elkaar en geef de cliënt de rol die hem of haar toekomt. Daarbij speelt vernieuwing een hoofdrol.’

Freddy May
Is sinds januari 2016 als adviseur verbonden aan het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM). Daarvóór heeft hij vanaf de start van NOOM in 2007 als coördinator de opbouw en landelijke positionering van de organisatie in goede banen geleid. Onder zijn leiding zijn talloze nieuwe samenwerkingsrelaties aangegaan om meer aandacht te krijgen voor de vaak onzichtbare problemen én kwaliteiten van oudere migranten in de Nederlandse samenleving.

‘Zorg en ondersteuning moeten aansluiten bij de wensen en leefwerelden van cliënten, dus ook bij oudere migranten.’

Jan de Vries
Is voormalig algemeen directeur van ActiZ, de branchevereniging van zorgorganisaties. In deze functie zette hij zijn inhoudelijke kennis én zijn politieke en bestuurlijke ervaring in voor de ouderenzorg. Tot eind 2015 was hij directeur van MEE Nederland. Dit is de organisatie die zich inzet voor mensen met een beperking en hun netwerk, waardoor zij naar vermogen mee kunnen doen in de samenleving. Jan was daarvoor acht jaar lid van de Tweede Kamer en eerste woordvoerder van het CDA voor zowel onderwijs als zorg. 

‘Toekomstbestendige zorg houdt rekening met verschillen tussen mensen. Omdat oudere migranten zich relatief in een achterstandspositie bevinden, is het terecht én nodig dat zorg en welzijn voor deze groep het thema is van de Nationale Zorgvernieuwingsprijs.’

Kim Putters
Is sinds 2013 directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Daarnaast is hij bijzonder hoogleraar Beleid en Sturing van de Zorg in de Veranderende Verzorgingsstaat bij het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg. Hiervoor was hij onder andere universitair hoofddocent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en bij de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur. Ook was hij jarenlang actief in de politiek, onder andere als Eerste Kamerlid en eerste Ondervoorzitter in de Senaat. In de zorg was en is hij in diverse functies bij toezicht, advies en onderzoek betrokken.

‘Menswaardige ouderenzorg betekent dat de hulpverlening op innovatieve wijze weet aan te sluiten bij de kwaliteit van leven en dus bij de leefwereld van de oudere migrant.'

Monique Peltenburg
Is sinds mei 2015 secretaris en adviseur van het Netwerk Directeuren Sociaal Domein (NDSD), een netwerk van meer dan 50 grote gemeenten. Eerder was zij onder andere programmadirecteur Sociaal Domein bij de gemeente Amersfoort. Voor de gemeenten Delft en Deventer was ze verantwoordelijk voor het wijkgericht werken. Zij is, onder andere als voorzitter, actief in diverse landelijke werkgroepen. Ze vervult bestuursfuncties, onder meer voor de Stichting Actief Burgerschap.

‘Zonder nieuwe ideeën geen beweging in het sociaal domein! Daarom zet deze prijs ze terecht in de schijnwerpers.’

Mostafa el Filali
Is zelfstandig adviseur met een groot netwerk op het gebied van diversiteit, onderwijs, zorg en welzijn. Van 2004 tot 2007 was hij manager Diversiteit & Integratie bij de gemeente Utrecht. Daarna directeur Pabo bij de Hogeschool Utrecht. Na zijn functie als directeur Marokko bij Agis, werkte hij drie jaar bij Pharos als manager van de programma’s Participatie en Ouderen & Gezondheidszorg. Mostafa is een bruggenbouwer die verbindingen weet te leggen tussen groepen, bedrijven en mensen.

‘Oudere migranten moeten de gelegenheid krijgen oud te worden op eigen en waardige wijze. Met voldoende kwaliteit van leven.’

Online Favoriet
Kanshebbers mogen een filmpje insturen waarin zij vertellen wat hun idee is. Vanaf begin september is het in de Ideeënbank op deze site mogelijk om ideeën te Liken. Het idee mét filmpje met de meeste Likes en zonder jurynominatie wint een wildcard waarmee het direct tot de genomineerden hoort.