Dé prijsvraag die vernieuwende ideeën voor betere zorg en welzijn mogelijk maakt!

Disclaimer

Aan deze internetpublicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel ZonMw en VSBfonds de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de samenstelling alsmede bij het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kunnen beide partijen er niet voor in staan dat deze informatie volledig juist, compleet en actueel is. ZonMw en VSBfonds aanvaarden derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor schade in welke vorm of omvang ook, ontstaan door gebruikmaking van dan wel het vertrouwen op de op deze website verstrekte informatie, tenzij aan de zijde van ZonMw en VSBfonds sprake is van opzet of grove nalatigheid.

ZonMw en VSBfonds behouden zich het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing correcties en veranderingen in de termen en condities, informatie, logo's, afbeeldingen en foto's aan te brengen. Bepaalde hyperlinks (verwijzingen buiten het domein www.nationalezorgvernieuwingsprijs.nl) in onze website brengen u naar internetpagina's van derden, waarbij ZonMw en VSBfonds niet aansprakelijk zijn voor de daar aangeboden informatie.

Op de inhoud en de presentatie van deze website berusten intellectuele eigendomsrechten van ZonMw en VSBfonds. Het is derhalve niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ZonMw en VSBfonds onderdelen van de website elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken en/of wijzigingen in (onderdelen van) de site aan te brengen. Indien u gebruik wilt maken van gepubliceerd materiaal, dan kunt u dat laten weten via info@remove-this.nationalezorgvernieuwingsprijs.nl.